Kurumsal sorumluluk

Toplumda olumlu değişim yaratan sorumlu iş uygulamalarını benimsemeye inanıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz topluma anlamlı ve olumlu bir şekilde katkıda bulunmak istiyoruz. Bu itibarla vizyonumuz, uzun vadede sürdürülebilir, şirketimiz ve toplum üzerinde olumlu etkisi olan bir kurumsal sorumluluk programı uygulamaktır.

Taahhüt ve Programlar

Faaliyet gösterdiğimiz toplumların sürdürülebilirliğine katkıda bulunan çocukların eğitimine bağlıyız. Programlarımız ISO 26000 CSR standartlarını takip eder ve küresel, bölgesel ve yerel düzeyde desteklenir.

Yeteneğimizi, fikirlerimizi ve bilgimizi birleştirerek programlarımız dünyayı daha iyi bir yer haline getirmemize yardımcı olur.

EĞİTİM

Teknolojideki uzmanlığımızı kullanarak, eğitim programlarımız ve ortaklıklarımız, dünya çapındaki öğrencilerin bilgi tabanını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kesintisiz ve sınırsız yaklaşımımız, küresel olarak BT sektöründe olumlu değişiklikler yaptı.

ÇEVRE

Topluluklarına olan bağlılığımız, çevrenin sürdürülebilirliğine kadar uzanır. Doğrudan enerji tasarrufu ve karbon ayak izi azaltma uygulamalarıyla sonuçlanan birçok yeşil girişime yatırım yapıyoruz. (2015 yılında kistikfibrozisturkiye  destek olduk )

TOPLULUK

Belirli yerel Temizlik ihtiyaçlarına çözümler sağlamak için teknoloji topluluğu arasında sosyal inovasyonu ve hızlı işbirliğini teşvik ediyoruz. Topluluklarımızı olumlu bir şekilde etkilemek için hizmet vermeye kararlıyız.

Kurumsal Sorumluluk Raporu

Dokuzuncu yıllık CR raporumuz olan bu, 2016 mali yılımızdaki operasyonlarımız hakkında bilgi ve performans verileri sağlar. Bu raporda, geliştirilmiş CR stratejimizin bir parçası olarak 2016 yılında sunduğumuz on CR taahhüdüne yönelik ilerlememizi paylaşıyoruz. Sosyal ve çevresel zorlukları bağlantılı bir şekilde ele almanın önemini keşfediyor, zorluklarımızı ve etkilerimizi paylaşıyor ve CR yolculuğumuzdaki sonraki adımları vurguluyoruz.